Gesonde Seks Blog

Blog oor Gesonde Seksualiteit

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form

Die finansiële kostes van ʼn egskeiding

by in Huwelik op die rotse
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 8667
 • Print
8667

Ek dink almal besef vandag dat sommige huwelike nie werk of gered kan word nie en dat die enigste/beste opsie vir só ʼn persoon is om te ontsnap van die giftige, gewelddadige en emosionele vernietigende verhouding. En omdat ons hierdie besef, loop ons die gevaar die oomblik wanneer ons, in ons eie huwelik tekens van pyn, seer, verwerping en trauma sien, lei ons af dat ons huwelik ook maar “doomed to fail” is.

 

Om vir te lank in ʼn vernietigende verhouding te bly is sleg en waarby jy moet uit.

Ongelukkig sien ek ʼn ander patroon ook raak.

Wanneer paartjies se huwelik op die rotse kom, word skei dadelik op die tafel geplaas as DIE opsie. Skei het vir sommige mense te maklik geraak, maar hierdie ‘maklike skei’ is slegs ʼn persepsie, ʼn mite, want ons is onbewus van die emosionele, seksuele en ook finansiële kostes van skei.

Daarom het ek ʼn prokureur kollega van my gevra om ʼn artikel te skryf oor die finansiële koste van ʼn egskeiding.

Kom ons begin daar. Want rand en sent voel ons en verstaan ons baie makliker as die emosionele kostes wat ons ook voor gaan moet boet.

 

Skei is nie goedkoop nie, dis nie maklik nie, al is dit nodig vir sommige.

Vir die res van ons, moet ons nie wag totdat ons huwelik verbrokkel voordat ons vinnig vinnig gou ʼn huweliksberader of sielkundige gaan sien vir een of twee sessies nie. (Nie eers jou egskeiding gaan net een of twee sessies by die prokureurs wees nie.)

So my pleit vir die huwelike wat sukkel daar buite. Kry uit jou kop dat om help te gaan vra neem iets weg van jou, of dat dit jou swak maak. ʼn Huwelik is ʼn moeilike komplekse ding en die lewe is soms onvergeefbaar. Belê in jou huwelik. Gaan op huwelikskampe, lees saam huweliksboeke, gaan op meer vakansies, eksperimenteer met julle sekslewe, gaan sien gereeld ʼn huweliksberader wat julle vertrou (al is daar nie issues nie.) Kry vir julle ‘n huweliks-coach of mentor. As jy niemand anderste kan vind nie, oorweeg om deel te word van ons Gesonde Seks Mentorskap program: https://www.gesondeseks.co.za/index.php/mentorskap

 

Jy kan baie geld spaar om gereeld na ʼn huweliksberader toe te gaan, want skei is nie goedkoop nie. En dan reken ons nie eers die emosionele kostes van skei in nie.

So met ander woorde, vind ʼn plek/persoon/kursus waarby julle kan aanklop om ʼn lang termyn pad mee te stap, sodat julle nie onnodig julle geld hoef te spandeer in die hof nie.

 

           

                                                          

KOSTES VAN EGSKEIDING:

 

 Geskryf deur Una Louw, 3 Desember 2014. http://www.louwattorneys.com

Die egskeidingsproses in Suid-Afrika is relatief maklik, maar die finansiële en emosionele gevolge kan verrykend wees. Hierin bespreek ons kortliks die finansiële gevolge.

Daar is twee tipe egskeidings, naamlik die bestrede egskeiding en die onbestrede egskeiding.  Ons sal beide afsonderlik bespreek aangesien hul finansiële implikasies aansienlik verskil.

 

1. Die onbestrede egskeiding:

'n Onbestrede egskeiding kan in ongeveer ses tot agt weke gefinaliseer word, afhangende van hoeveel egskeidings reeds op die Hof se rol geplaas is. 

Hierdie is die goedkoper opsie, aangesien die partye ‘n skikkingsooreenkoms bereik, wat ‘n bevel van die hof gemaak word.  Mits die partye vining tot skikking kom, is daar dus nie duur, langdurige litigasie hierby betrokke nie.

Hier kan die partye kies of hulle self die egskeiding wil behartig en of hulle ‘n prokureur wil aanstel om die egskeidingsproses namens hulle te hanteer.

 

1.1  Die “DIY” of  “Doen-dit-self egskeiding”:

Hierdie opsie blyk vir partye die goedkoopste opsie te wees, aangesien sommige webtuistes adverteer om die partye by staan om hul egskeiding vir so min as R 900.00 af te handel.

Waar daar geen kinders by die egskeiding betrokke is nie; die partye se bateverdeling eenvoudig is; en mits hul kans sien om die administrasie van ‘n egskeiding self te hanteer; kan hierdie ‘n moontlike opsie vir die partye wees.

 

Hierdie opsie kan egter in die lang termyn duurder wees, aangesien daar sekere regte en verpligtinge deur die partye oorsien kan word.  ‘n Voorbeeld hiervan is waar die partye nie ‘n behoorlike bate- en lasteverdeling gedoen het nie en skuldeisers dan beide partye bly verantwoordelik hou vir byvoorbeeld die verband oor die eiendom waarin slegs een party na die egskeiding woon en die voordeel daarvan geniet.

Dit neem iemand met regskennis om al die wetlike aspekte te bepaal en dit dienooreenkomstig te hanteer.  Dus sal ons nie aanraai dat die partye hul egskeiding self probeer behartig nie.

 

1.2  Deur die aanstelling van 'n prokureur:

Die algemene tarief vir ‘n onbestrede egskeiding wat deur ‘n prokureur behartig word is ongeveer R 6,000.00 - R 20,000.00, afhangende van die hoeveelheid werk wat betrokke is vir die prokureurs.  Waar die partye dadelik ‘n skikkingsooreenkoms bereik sal die kostes nader aan R 6,000.00 wees, maar indien daar eers sekere dispute opgelos moet word, sal die kostes meer wees.

 

Die prokureur/s wat aangestel word sal ‘n skikkingsooreenkoms opstel wat handel met die volgende aspekte:

a.    bates en laste van die partye;

b.    die regte en verpligtinge met betrekking tot minderjarige kinders;

c.    en waar daar minderjarige kinders is, sal die prokureurs toesien dat die skikkingsooreenkoms goedgekeur word deur die Gesinsadvokaat, aangesien ‘n Hof nie ‘n egskeiding sal toestaan sonder gemelde verslag nie.

 

2. Die Bestrede Egskeiding:

Die bestrede egskeidingsproses bestaan uit ongeveer die volgende fases:

Dagvaarding beteken deur Balju / Uitruil van Pleitstukke / Aansoek vir ‘n verhoordatum / Blootlegging van dokumente wat op verhoor gebruik sal word / Verdere Blootlegging en Verdere Besonderhede / Voorverhoorkonferensie / Verhoor / Uitspraak.

 

Hierdie proses neem ongeveer 2 - 3 jaar, afhangend van hoe vol die hof se rolle is en partye wat gewoonlik betaal moet word, is die volgende:

a.         Prokureur se fooie - vanaf R 940,00 per uur;

b.         Advokaatsgelde - vanaf R 1,000.00 tot R 3,000.00 per uur;

c.         Sielkundige se fooie - van R 500.00 per uur (indien verslae nodig is);

d.         Forensiese ouditeure – van R 1,000.00 per uur (indien verslae nodig is).

 

Die meeste prokureurs werk teen ‘n uurlikse tarief en sal dan ‘n kosterekening opstel wat hul tyd regverdig.  Dit sluit elke oproep gemaak en ontvang;  elke epos gestuur en ontvang; elke dokument wat hulle moes lees; elke pleitstuk wat hul moet opstel; en konsultasie wat hul moet bywoon en advies gee. 

Wanneer die verhoor afgehandel is en die Hof uitspraak gee, sal die Hof ‘n bevel maak ten aansien van die regskoste van die egskeidingsproses.

Terwyl koste gewoonlik toegeken word aan die suksesvolle party, kan die Hof ‘n bevel maak soos dit goedvind en byvoorbeeld ‘n gedeeltelike toekenning van regskoste aan een party maak, of beveel dat elke party hul eie kostes betaal, of een party beveel om die ander se kostes in geheel te betaal.

Dit is dus nie gewaarborg dat die teenkant verantwoordelik gehou sal word vir jou regskoste nie en partye moet gewaarsku wees teen advies tot die teendeel, aangesien jou prokureur nie sulke beloftes aan jou behoort te maak nie.

 

'n Ingewikkelde egskeiding wat 'n verskeidenheid van kundiges, insluitend sielkundiges en ouditeure, benodig, kan tussen R 100,000.00 en R 200,000.00 of selfs meer per party beloop.

 

3. Ander koste:

Die uitgawes wat nie deel uitmaak van die regskostes in ‘n egskeiding nie, is dikwels die meeste.

Die huwelik skep ‘n outomatiese, wedersydse onderhoudsplig en dit maak nie saak met watter huweliksgoederebedeling die partye getroud is nie, m.a.w. met of sonder die aanwas, binne of buite gemeenskap van goed nie – die plig om jou gade te onderhou bestaan steeds. 

Die Hof kan bepaal dat een gade ‘n lewenslange onderhoudsplig teenoor die ander gade het.  Dus sal hy/sy die ander gade finansiëel moet onderhou tot sy/haar dood of afsterwe. 

In sommige gevalle het die Howe lompsom betalings toegelaat om uitgawes vir verblyf, vervoer en meubels van die ander gade te dek.  Die Hof sal die gade se redelike onderhoudsbehoeftes in ag neem, maar het ook die diskresie om 'n onderhoudbevel te maak wat dit goedvind.

Die Hof kan byvoorbeeld 'n bevel maak waar 'n lompsom bydrae tot 'n onroerende eiendom gemaak word vir byvoorbeeld nie meer as R 1,000,000.00 nie, om die ander gade in staat te stel om ‘n huis te koop waarin hy/sy en die minderjarige kinders kan woon. 

Of ‘n bevel tot R 100,000.00 lompsom bydrae sodat die ander party nuwe meubels kan koop – daar kan ongelukkig nie verwag word dat die woning waarin die minderjarige kinders gaan woon, daar byvoorbeeld nie beddens is vir hulle om op te slaap nie.  Dan moet hulle dienooreenkomstig ook verblyfgeriewe by die ander party hê.  Die Gesinsadvokaat sal dit nie as behoorlik beskou dat twee minderjarige kinders byvoorbeeld 'n bed of kamer met hul Ma of Pa deel nie.  Vandaar die dubbelle onkostes van twee huishoudings.

Tydens die huwelik woon die partye in die gemeenskaplike woning en daar is dus een huishouding met sy meegaande uitgawes, en in meeste gevalle, twee inkomstes wat vir die uitgawes kan betaal.

Ná die egskeiding is daar twee huishoudings, huurkontrakte of verbande, elektrisiteit-, eiendomsbelasting- en waterrekeninge, wat betaal moet word uit dieselfde inkomste wat daar voor die egskeiding was. 

Bo en behalwe die regskostes wat deur die partye betaalbaar is, vind daar dus ‘n finansiële verarming van die partye plaas deur egskeiding.

 

‘n Paar punte om in gedagte te hou:

a.    Ten einde ‘n egskeiding so vining moontlik af te handel behoort die partye te poog om ‘n skikking te bereik;

b.    Kry ‘n prokureur wat jou behoorlik adviseer oor regskoste;

c.    Onthou die Hof gee nie om wie die skuldige party is nie;

d.    Die Hof is daar om hoofsaaklik oor dispute oor finansies te bereg en na die beste belang van die kinders om te sien.

 

En laastens, ‘n prokureur het nie ‘n kwalifikasie om na jou emosionele behoeftes om te sien nie – as jy by jou prokureur gaan huil gaan jy per uur betaal en vinnig bankrot raak.

 

 

 

-       

 

Gratis Eboek

Het jy al jou GRATIS e-Boek gedownload?


Jy kan die gratis ebook kry vol wenke en idees om die CEO van jou Huwelike te wees. Lees meer hier.

Twitter Feed

Kontak Ons

Adres:

698 Picassostraat, Moreletapark, Pretoria

Beradings ure:

Ma - Vr: 9:00 - 16:00

Telefoon:

Tel: 086 111 2329

Sel: 082 565 7373

Faks: 086 224 5948

Bly in Kontak

Volg ons op Twitter en Facebook.

Top